בלגיים

30. Famenne

מימדים בס"מ 21.5x6.4
יחידות במ"ר 56