רטרו ופירוקים

71T. הרה

מימדים בס"מ 21.5x6.4      
יחידות במ"ר 56