סליפס

ארוס חום-כסוף

מימדים בס"מ 24x7.1
יחידות במ"ר 48