חרס

Opal Satin

מימדים בס"מ 22.2x7.3
יחידות במ"ר 50