בלגיים

R3. Grey

מימדים בס"מ 21.5x6.6 21x5
יחידות במ"ר 56 73