בלגיים

R1. White

מימדים בס"מ 21x6.6 21x5
יחידות במ"ר 56 73