בלגיים

92. Maranello

מימדים בס"מ 24x5      
יחידות במ"ר 65