בלגיים

6 Moreno

מימדים בס"מ 21.5x6.4 21x4.8
יחידות במ"ר 56 75