בלגיים

10. Klampsteen Kesselt

מימדים בס"מ 21.5x6.4 21x4.8 18.8x4.8 18.8x6.4
יחידות במ"ר 56 75 83 65