רטרו ופירוקים

39. אולד טרדוניום

מימדים בס"מ 21.5x6.4 18.8x4.8
יחידות במ"ר 56 83